top of page

TERMS & CONDITIONS

1. Добре дошли в Academy De La Mode!
1.1 Въведение:

ACADEMY DE LA MODE aka Академия по Моден Бизнес, („Academy De La Mode“, „ние“, „нас“, „наш“) ви предоставя своите услуги (описани по-долу) чрез своя уебсайт, разположен на academydelamode.eu („Сайтът“ ) и чрез своите мобилни приложения и свързани услуги (наричани заедно такива услуги, включително всякакви нови функции и приложения, и Сайта, „Услуга(и)“), предмет на следните Условия за ползване („Условия за ползване“) .МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА УСЛУГА, ТЪЙ КАТО ТЕ УРЕЖДАТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА И УСЛУГИТЕ ОТ ВАША СТРАНА, ОСОБЕНО РАЗДЕЛ 10 (ОБВЪРЗВАЩ АРБИТРАЖ; ОТКАЗ ОТ КОЛЕКТИВЕН ИСК), КОЕТО ЗАСЯГА ВАШИТЕ ПРАВА В СЛУЧАЙ НА НАДУРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ НАС.


1.2 Промени в Общите условия:

Ние си запазваме правото, по свое усмотрение, да променим или модифицираме части от тези Условия за ползване по всяко време. Ако направим това, в зависимост от естеството на промяната, ние ще публикуваме промените на тази страница и ще посочим в горната част на страницата датата, на която тези условия са били последно преразгледани и/или ще ви уведомим или чрез потребителския интерфейс на Услугите, в известие по имейл или чрез други разумни средства и както се изисква от приложимото законодателство. Всички такива промени ще влязат в сила не по-рано от четиринадесет (14) дни след публикуването им, с изключение на промените, отнасящи се до нови функции на Услугите или промените, направени по правни причини, ще влязат в сила незабавно. Ако продължите да използвате Услугата след датата, на която тези промени влязат в сила, приемате новите Условия на услугата. Освен това, когато използвате определени Услуги, вие ще подлежите на всички допълнителни условия, приложими за такива Услуги, които могат да бъдат публикувани в Услугата от време на време.


1.3 Поверителност:

В АКАДЕМИЯ ПО МОДЕН БИЗНЕС ние уважаваме поверителността на нашите потребители. За подробности, моля, вижте нашата Политика за поверителност. С използването на Услугата вие се съгласявате с нашето събиране и използване на лични данни, както е посочено там.


2. Достъп и използване на услугата
2.1 Описание на употребата:

Услугата Академия по Моден Бизнес и всяко съдържание, гледано чрез нашата услуга, е единствено за ваша лична и некомерсиална употреба. С вашата покупка на academydelamode.eu ние ви предоставяме ограничен, неизключителен, непрехвърляем лиценз за достъп до съдържанието на Academy De La Mode и преглед на вашия курс(ове) чрез услугата само на база стрийминг за тази цел. С изключение на горепосочения ограничен лиценз, няма да ви се прехвърлят никакви права, собственост или интерес. Вие се съгласявате да не използвате услугата за публични изпълнения. Academy De La Mode може да оттегли лиценза ви по всяко време по свое усмотрение. При такова оттегляне трябва незабавно да унищожите цялото съдържание, изтеглено или получено по друг начин чрез услугата, както и копия на такива материали, независимо дали са направени в съответствие с тези Условия за ползване или по друг начин.


2.2 Вашите задължения за регистрация:

Може да се наложи да се регистрирате в ACADEMY DE LA MODE, за да имате достъп и да използвате определени функции на Услугата. Ако решите да се регистрирате за Услугата, вие се съгласявате да предоставяте и поддържате вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си, както е указано във формуляра за регистрация на Услугата. Регистрационните данни и определена друга информация за вас се управляват от нашата Политика за поверителност. Ако сте на възраст под 14 години, нямате право да използвате Услугата, със или без регистрация. Освен това, ако сте под 18 години, можете да използвате Услугата, със или без регистрация, само с одобрението на вашия родител или настойник.


2.3 Членски акаунт, парола и сигурност:

Никога не можете да използвате чужд акаунт и не можете да предоставяте на друго лице потребителското име и паролата за достъп до вашия акаунт. Трябва да поддържате контрол върху всички устройства, които се използват за достъп до Услугата. Ако не успеете да поддържате контрол над дадено устройство, други потребители могат да получат достъп до Услугата през вашия акаунт и може да имат достъп до определена информация от вашия акаунт. Вие носите пълна отговорност за всички дейности, които се извършват под вашата парола или акаунт, и е ваша отговорност да гарантирате, че паролата ви остава поверителна и защитена. Вие се съгласявате (а) незабавно да уведомите Academy De La Mode за всяко неразрешено използване на вашата парола или акаунт или всяко друго нарушение на сигурността и (б) да гарантирате, че излизате от акаунта си в края на всяка сесия, когато осъществявате достъп до Услугата. Academy De La Mode няма да носи отговорност за никакви загуби или щети, произтичащи от неспазването от ваша страна на този раздел.


2.4 Промени в услугата:

Academy De La Mode си запазва правото да променя или прекратява, временно или окончателно, Услугата (или част от нея) със или без предизвестие. Вие се съгласявате, че Academy De La Mode няма да носи отговорност пред вас или пред която и да е трета страна за каквато и да е модификация, спиране или прекратяване на Услугата. Ние нямаме задължение да задържим който и да е от Вашия акаунт или Изпратено съдържание за какъвто и да е период от време извън това, което може да се изисква от приложимото законодателство.


2.5 Общи практики относно употребата и съхранението:

Вие потвърждавате, че Academy De La Mode може да установи общи практики и ограничения относно използването на Услугата, включително без ограничение максималния период от време, през който данните или друго съдържание ще бъдат запазени от Услугата, и максималното пространство за съхранение, което ще бъде разпределено на сървърите на Academy De La Mode от ваше име . Вие се съгласявате, че Academy De LaMode не носи никаква отговорност за изтриване или невъзможност за съхраняване на данни или друго съдържание, поддържано или качено от Услугата. Вие потвърждавате, че Academy De La Mode си запазва правото да прекрати акаунти, които са неактивни за продължителен период от време. Освен това потвърждавате, че Academy De La Mode си запазва правото да променя тези общи практики и ограничения по всяко време, по свое усмотрение, със или без предизвестие.


2.6 Мобилни услуги:

Услугата може да включва определени услуги, които са достъпни чрез мобилно устройство, включително (i) възможност за качване на съдържание в Услугата чрез мобилно устройство, (ii) възможност за сърфиране в Услугата и Сайта от мобилно устройство и (iii ) възможността за достъп до определени функции чрез приложение, изтеглено и инсталирано на мобилно устройство (наричани заедно „Мобилни услуги“). До степента, в която осъществявате достъп до Услугата чрез мобилно устройство, може да се прилагат стандартните такси на вашия оператор за безжични услуги, тарифи за данни и други такси. Освен това изтеглянето, инсталирането или използването на определени мобилни услуги може да бъде забранено или ограничено от вашия оператор и не всички мобилни услуги може да работят с всички оператори или устройства. При използването на Мобилните услуги можете да предоставите своя телефонен номер. Предоставяйки своя телефонен номер, вие се съгласявате да получавате обаждания и/или SMS, MMS или текстови съобщения на този номер. Можем да споделяме вашите телефонни номера с нашите филиали или с нашите доставчици на услуги (като компании за поддръжка на клиенти, компании за фактуриране или събиране на задължения и доставчици на услуги за текстови съобщения), с които сме сключили договор, за да ни помогнат в преследването на нашите права или предоставянето на нашите Услуги съгласно настоящите Условия на Услугата, нашите политики, приложимото законодателство или всяко друго споразумение, което може да имаме с вас. Вие се съгласявате, че тези страни могат също така да се свързват с вас чрез автоматично набиране или предварително записани повиквания и текстови съобщения, както са упълномощени от нас за изпълнение на целите, които посочихме по-горе, а не за свои собствени цели. В случай, че промените или деактивирате мобилния си телефонен номер, вие се съгласявате незабавно да актуализирате информацията за акаунта си в Academy De La Mode, за да сте сигурни, че вашите съобщения няма да бъдат изпратени до лицето, което придобива стария ви номер.


3. Условия за ползване


3.1 Поведение на потребителя:

Вие носите цялата отговорност за целия код, видео, изображения, информация, данни, текст, софтуер, музика, звук, снимки, графики, съобщения или други материали („съдържание“), които качвате, публикувате, публикувате или показвате (наричани по-нататък „ качване“) или по имейл или по друг начин чрез Услугата. Academy De La Mode си запазва правото да разследва и да предприеме подходящи правни действия срещу всеки, който по собствено усмотрение на Academy De La Mode наруши тази разпоредба, включително, без ограничение, премахване на обидното съдържание от Услугата, спиране или прекратяване на акаунта на такива нарушители и докладване за вас на правоприлагащите органи. Вие се съгласявате да не използвате Услугата за:

  изпращате по имейл или по друг начин качвате съдържание, което:

 

(i) нарушава права на интелектуална собственост или други права на собственост на която и да е страна;

(ii) нямате право да качвате по никакъв закон или по силата на договорни или доверителни отношения;

(iii) съдържа софтуерни вируси или друг компютърен код, файлове или програми, предназначени да прекъсват, унищожават или ограничават функционалността на компютърен софтуер или хардуер или телекомуникационно оборудване;

(iv) представлява или създава риск за поверителността или сигурността на всяко лице;

(v) представлява нежелана или неразрешена реклама, промоционални материали, търговски дейности и/или продажби, „нежелана поща“, „спам“, „верижни писма“, „пирамидални схеми“, „състезания“, „лотарии“ или всяка друга форма на молба; (

vi) е незаконно, вредно, заплашително, обидно, тормозящо, непозволено, прекомерно насилствено, клеветническо, вулгарно, неприлично, порнографско, клеветническо, нарушаващо неприкосновеността на личния живот на другиго, предизвикващо омраза на расова, етническа или друга основа; или

(vii) по преценка на Academy De La Mode е нежелателно или което ограничава или възпрепятства всяко друго лице да използва или да се наслаждава на Услугата, или което може да изложи Academy De La Mode или нейните потребители на каквато и да е вреда или отговорност от всякакъв вид;

  да се намесвате или прекъсвате Услугата или сървърите или мрежите, свързани с Услугата, или да не се подчинявате на изискванията, процедурите, политиките или разпоредбите на мрежите, свързани с Услугата;

  нарушават всички приложими местни, щатски, национални или международни закони или всякакви разпоредби със силата на закон;

  да се представяте за което и да е физическо или юридическо лице или да заявявате невярно или по друг начин да представяте погрешно вашата принадлежност към физическо или юридическо лице; изисква лична информация от всеки под 18 години;

  събирате или събирате имейл адреси или друга информация за контакт на други потребители от Услугата чрез електронни или други средства за целите на изпращане на непоискани имейли или друга непоискана комуникация;

  рекламирате или предлагате да продавате или купувате каквито и да е стоки или услуги за всякакви бизнес цели, които не са изрично разрешени;

  продължават или насърчават каквато и да е престъпна дейност или предприятие или предоставят информация с инструкции за незаконни дейности; или

  получавате или се опитвате да получите достъп или по друг начин да получите материали или информация чрез средства, които не са умишлено предоставени или предоставени чрез Услугата.

3.2 Такси:

До степента, в която Услугата или която и да е част от нея е достъпна срещу някаква такса, ще трябва да изберете план за плащане и да предоставите информация за Academy De La Mode относно вашата кредитна карта или друг платежен инструмент. Вие заявявате и гарантирате на Academy De La Mode, че тази информация е вярна и че сте упълномощени да използвате платежния инструмент. Ще актуализирате незабавно информацията за вашия акаунт с всички промени (например промяна в адреса ви за фактуриране или датата на изтичане на кредитната карта), които могат да настъпят. Вие се съгласявате да платите на Academy De La Mode сумата, посочена в плана за плащане (както и всички приложими данъци) в съответствие с условията на такъв план и настоящите Условия за ползване. С настоящото упълномощавате Academy De La Mode да таксува вашия платежен инструмент в съответствие с условията на приложимия план за плащане (както и всички приложими данъци), докато не прекратите акаунта си, и освен това се съгласявате да заплатите всички възникнали такси. Ако оспорите някакви такси, трябва да уведомите Academy De La Mode в рамките на шестдесет (60) дни след датата, на която Academy De La Mode ви таксува. Запазваме си правото да променяме цените на Academy De La Mode. Продължаването на използването на Услугата от Ваша страна след влизане в сила на промяната на цената означава Вашето съгласие да платите променената сума. Вие носите отговорност за всички данъци, свързани с Услугите, различни от данъците в United Kingdom въз основа на нетния доход на Academy De La Mode.

3.3 Повтарящи се абонаменти:

Ако изберете Услуга с функция за автоматично подновяване („Повтарящ се абонамент“), вие упълномощавате Academy De La Mode да поддържа информацията за вашия акаунт и да таксува този акаунт автоматично при подновяването на Услугата, която изберете, без да се изискват допълнителни действия от вас. В случай, че Academy De La Mode не може да таксува акаунта ви, както е упълномощено от вас, когато сте се регистрирали в Повтарящ се абонамент, Academy De La Mode може по свое усмотрение: (i) да ви таксува за вашата услуга и да спре достъпа ви до услугата, докато плащането не бъде извършено получени и/или (ii) да се стремите да актуализирате информацията за сметката си чрез източници на трети страни (т.е. вашата банка или платежен процесор), за да продължите да таксувате сметката си, както сте упълномощили.

Academy De La Mode може да променя цената за Повтарящи се абонаменти от време на време и ще ви съобщава предварително за всички промени в цената и, ако е приложимо, как да приемете тези промени. Промените в цените за Повтарящи се абонаменти ще влязат в сила в началото на следващия абонаментен период след датата на промяната на цената. Както е разрешено от местното законодателство, вие приемате новата цена, като продължите да използвате своя Повтарящ се абонамент, след като промяната на цената влезе в сила. Ако не сте съгласни с промените в цените, имате право да отхвърлите промяната, като анулирате своя Повтарящ се абонамент, преди промяната в цената да влезе в сила. Затова, моля, уверете се, че сте прочели внимателно всички подобни известия за промени в цените.

Плащанията не подлежат на възстановяване и няма възстановявания или кредити за частично използвани периоди. Можете да анулирате Повтарящ се абонамент по всяко време, но ако анулирате абонамента си преди края на текущия абонаментен период, ние няма да възстановим никакви вече платени абонаментни такси. След всяко анулиране обаче ще продължите да имате достъп до услугата до края на текущия си абонаментен период. По всяко време и по каквато и да е причина можем да предоставим възстановяване на средства, отстъпка или друго възнаграждение на някои или всички наши потребители („кредити“). Размерът и формата на такива кредити, както и решението да ги предоставим, са по наше единствено и абсолютно усмотрение. Предоставянето на кредити в един случай не ви дава право на кредити в бъдеще за подобни случаи, нито ни задължава да предоставяме кредити в бъдеще, при никакви обстоятелства.

Ако закупите която и да е Услуга чрез мобилна покупка или пазар на трета страна (напр. чрез Apple App Store или Google Play Store), ще се прилага политиката за възстановяване на суми, приложима за този пазар на трета страна, освен ако не е изрично посочено друго от Academy De La Mode. Освен ако не е изрично посочено друго от Academy De La Mode, пазарът на трета страна ще бъде единствено отговорен за извършването на възстановяване на средства съгласно своята политика за възстановяване на суми и Academy De La Mode няма да има задължения за възстановяване на средства. Academy De La Mode отхвърля всякаква отговорност или отговорност, свързана с политиката за възстановяване на суми на трета страна или спазването или неспазването от страна на третата страна на тази политика.

Ако сте се абонирали на нашия уебсайт, можете да анулирате, като  отидете в Настройки във вашия акаунт, изберете Отказ под полето Абонамент и след това следвате инструкциите на екрана, за да продължите и анулирате абонамент
а.


3.4 Специална бележка за международна употреба; Контрол на износа:

Софтуерът (дефиниран по-долу), наличен във връзка с Услугата и предаването на приложими данни, ако има такива, е предмет на експортен контрол на Съединените щати. Никакъв софтуер не може да бъде изтеглен от Услугата или по друг начин експортиран или реекспортиран в нарушение на законите за износ на United Kingdom. Изтеглянето или използването на Софтуера е на ваш собствен риск. Признавайки глобалния характер на Интернет, вие се съгласявате да спазвате всички местни правила и закони по отношение на използването на Услугата, включително що се отнася до онлайн поведението и приемливото съдържание.


3.5 Търговска употреба:

Освен ако не е изрично упълномощено друго тук или от Academy De La Mode в писмена форма, вие се съгласявате да не показвате, разпространявате, лицензирате, изпълнявате, публикувате, възпроизвеждате, дублирате, копирате, създавате производни произведения от, модифицирате, продавате, препродавате, експлоатирате, прехвърляте или качвате за каквато и да е търговска цел цели, всяка част от Услугата, използване на Услугата или достъп до Услугата. Услугата е само за ваша нетърговска, лична и развлекателна употреба.

4. Права на интелектуална собственост


4.1 Съдържание на услугата, софтуер и търговски марки:

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Услугата може да съдържа съдържание или функции („Съдържание на услугата“), които са защитени от авторско право, патент, търговска марка, търговска тайна или други права на собственост и закони. Освен ако не сте изрично упълномощени от Academy De La Mode, вие се съгласявате да не променяте, копирате, рамкирате, изтривате, отдавате под наем, заемате, продавате, разпространявате или създавате производни произведения, базирани на Услугата или Съдържанието на Услугата, изцяло или частично, освен че Горното не се отнася за вашето собствено потребителско съдържание (както е дефинирано по-долу), което законно качвате в Услугата. Във връзка с използването на Услугата от ваша страна вие няма да участвате или да използвате никакви методи за извличане на данни, роботи, скрейпинг или подобни методи за събиране или извличане на данни. Ако сте блокирани от Academy De La Mode за достъп до Услугата (включително блокиране на вашия IP адрес), вие се съгласявате да не прилагате никакви мерки за заобикаляне на такова блокиране (напр. чрез маскиране на вашия IP адрес или използване на прокси IP адрес). Всяко използване на Услугата или Съдържанието на Услугата, различно от изрично разрешеното тук, е строго забранено. Технологията и софтуерът, които са в основата на Услугата или се разпространяват във връзка с нея, са собственост на Academy De La Mode, нашите филиали и нашите партньори („Софтуерът“). Вие се съгласявате да не копирате, модифицирате, създавате производна работа на, извършвате обратно инженерство, обратно асемблиране или по друг начин да се опитвате да откриете какъвто и да е изходен код, да продавате, преотстъпвате, сублицензирате или по друг начин да прехвърляте права върху Софтуера. Всички права, които не са изрично предоставени тук, са запазени от Academy De La Mode.

Името и логото на Academy De La Mode са търговски марки и марки за услуги на Academy De La Mode (общо „Търговски марки на Academy De La Mode“). Други имена и лога на Academy De La Mode продукти и услуги, използвани и показвани чрез Услугата, може да са търговски марки или марки на услуги на съответните им собственици, които могат или не могат да подкрепят или да бъдат свързани с Academy De La Mode. Нищо в настоящите Условия за ползване или Услугата не трябва да се тълкува като предоставяне, подразбиращо се, изключване или по друг начин, на какъвто и да е лиценз или право за използване на която и да е от търговските марки на Academy De La Mode, показани в Услугата, без нашето предварително писмено разрешение във всеки случай. Цялата добра воля, генерирана от използването на търговските марки Academy De La Mode, ще бъде в наша изключителна полза.


4.2 Материали на трети страни:

При никакви обстоятелства Academy De La Mode няма да носи отговорност по какъвто и да е начин за каквото и да е съдържание или материали на трети страни (включително потребители), включително, но не само, за всякакви грешки или пропуски в каквото и да е съдържание или за каквито и да било загуби или щети от всякакъв вид в резултат на използването на такова съдържание. Вие потвърждавате, че Academy De La Mode не проверява предварително съдържание, но че Academy De La Mode и неговите назначени лица ще имат правото (но не и задължението) по свое усмотрение да отказват или премахват каквото и да е съдържание, което е достъпно чрез Услугата. Без да ограничава гореизложеното, Academy De La Mode и определените от него лица ще имат правото да премахват всяко съдържание, което нарушава тези Условия за ползване или се счита от  Academy De La Mode, по свое усмотрение, за нежелателно по друг начин. Вие се съгласявате, че трябва да оцените и да поемете всички рискове, свързани с използването на всяко съдържание, включително всяко разчитане на точността, пълнотата или полезността на такова съдържание.

4.3 Потребителско съдържание, предавано чрез услугата:

По отношение на съдържанието или други материали, които качвате чрез Услугата или споделяте с други потребители или получатели (наричани заедно „Потребителско съдържание“), вие заявявате и гарантирате, че притежавате всички права, право на собственост и интерес към такова Потребителско съдържание, включително , без ограничение, всички авторски права и права за публичност, съдържащи се в него, и че имате всички необходими права да публикувате или предавате такова съдържание или други материали, без да нарушавате права на трети страни. Като качвате каквото и да е Потребителско съдържание, вие с настоящото предоставяте и ще предоставяте на Academy De La Mode, неговите дъщерни компании и партньори (включително, но не само инструктори, практикуващи на Academy De La Mode и други трети страни, предоставящи информация за обучение чрез Услугите, заедно наричани „партньори“) неизключително, световно възнаграждение безплатен, напълно платен, прехвърлим, подлицензируем, постоянен, неотменим лиценз за копиране, показване, качване, адаптиране, изпълнение, публикуване, разпространение (чрез множество нива на разпространение и партньорства), съхраняване, модифициране и друго използване и пълно използване на вашето потребителско съдържание във всякаква медия, форма, среда, технология или методи за разпространение, известни сега или разработени по-късно, и за всякакви цели (търговски или други).

Вие потвърждавате и се съгласявате, че всички въпроси, коментари, предложения, идеи, обратна връзка или друга информация, свързана с Услугата („Изпращания“), предоставена от вас на Academy De La Mode нейните дъщерни компании или партньори, не са поверителни и Academy De La Mode, нейните дъщерни компании и партньорите ще имат право на неограничено използване и разпространение на тези Изпратени материали за всякакви цели, търговски или други, без потвърждение или компенсация за вас.

Вие потвърждавате и се съгласявате, че Academy De La Mode може да запазва съдържание и може също така да разкрива съдържание, ако това се изисква от закона или при добросъвестно убеждение, че такова запазване или разкриване е разумно необходимо за: (a) спазване на правни процеси, приложими закони или правителствени искания ; (б) прилагане на тези Условия за ползване; (в) отговаряне на твърдения, че всяко съдържание нарушава правата на трети страни; или (d) защита на правата, собствеността или личната безопасност на MasterClass, неговите потребители и обществеността. Вие разбирате, че техническата обработка и предаването на Услугата, включително вашето съдържание, може да включва (a) предавания през различни мрежи; и (б) промени за съответствие и адаптиране към техническите изисквания на свързващите мрежи или устройства.


4.4 Отказ от отговорност за здравето и медицината:

Academy De La Mode не предоставя медицински съвети. Academy De La Mode предоставя само обща информация относно здравето, уелнеса и физическите упражнения чрез своята услуга. Вие потвърждавате и се съгласявате, че Услугата не е предназначена да бъде и няма да бъде използвана като заместител на медицинско лечение от медицински специалист. Вие се съгласявате да се консултирате с вашия доставчик на здравни услуги, преди да започнете каквито и да било физически упражнения или уелнес практики, и съответно да следвате съветите на вашия доставчик. Вие също така потвърждавате и се съгласявате да приемете присъщите рискове и опасности при участие в нови или напрегнати здравни, уелнес и физически упражнения. Вие се съгласявате, че Academy De La Mode няма да носи отговорност за каквито и да е наранявания, загуби или щети, произтичащи от вашия достъп или практикуване на съдържанието за здраве, уелнес и/или физически упражнения на Услугата.


4.5 Жалби за авторски права:

Academy De La Mode зачита интелектуалната собственост на другите. Ако вярвате добросъвестно, че някакви материали на сайтовете нарушават вашите авторски права, моля, изпратете следната информация до агента по авторски права на Academy De La Mode на адрес oggy@theagencydelamode.com

  Идентифициране на защитеното с авторски права произведение, за което се твърди, че е било нарушено, или, ако множество защитени с авторски права произведения на един онлайн сайт са обхванати от едно уведомление, представителен списък на такива произведения на този сайт;
  Идентификация на материала, за който се твърди, че е в нарушение или е обект на дейност в нарушение и който трябва да бъде премахнат или достъпът до който трябва да бъде деактивиран, както и информация, разумно достатъчна, за да позволи на доставчика на услуги да намери материала;
  Вашият адрес, телефонен номер и имейл адрес;
  Декларация от вас, че имате добросъвестно убеждение, че използването на материала по начина, за който се оплаквате, не е разрешено от собственика на авторските права, негов агент или закона;
  изявление от вас, направено под отговорност за лъжесвидетелстване, че информацията във вашето уведомление е точна и че вие ​​сте собственикът на авторските права или сте упълномощен да действате от името на собственика на авторските права;
  Физически или електронен подпис на собственика на авторското право или лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторското право.

4.6 Насрещно известие:

Ако смятате, че вашето Потребителско съдържание, което е било премахнато (или до което достъпът е бил деактивиран), не нарушава, или че имате разрешение от собственика на авторските права, агента на собственика на авторските права или съгласно закона, да качвате и използвате съдържанието във вашето потребителско съдържание можете да изпратите писмено насрещно известие, съдържащо следната информация до агента по авторските права: вашия физически или електронен подпис; идентифициране на съдържанието, което е било премахнато или до което достъпът е бил деактивиран, и местоположението, на което се е появило съдържанието, преди да бъде премахнато или деактивирано; изявление, че имате добросъвестно убеждение, че съдържанието е премахнато или деактивирано в резултат на грешка или погрешно идентифициране на съдържанието; и вашето име, адрес, телефонен номер и имейл адрес, декларация, че се съгласявате с юрисдикцията на федералния съд, намиращ се в рамките на Северен окръг на Калифорния, и декларация, че ще приемете връчване на процеса от лицето, предоставило уведомление за предполагаемото нарушение.

Ако бъде получено насрещно известие от Агента по авторските права, Academy De La Mode ще изпрати копие от насрещното известие до първоначалната страна, подала оплакването, като информира това лице, че може да замени премахнатото съдържание или да спре да го деактивира в рамките на 10 работни дни. Освен ако собственикът на авторските права не подаде иск за съдебно разпореждане срещу доставчика на съдържание, члена или потребителя, премахнатото съдържание може да бъде заменено или достъпът до него възстановен в рамките на 10 до 14 работни дни или повече след получаване на насрещно уведомление на по наше усмотрение.
4.7 Политика за повтарящи се нарушители:

В съответствие със Закона за авторските права в цифровото хилядолетие (DMCA) и друг приложим закон, Academy De La Mode е приела политика за прекратяване, при подходящи обстоятелства и по собствено усмотрение на Academy De La Mode, на потребители, които се считат за многократни нарушители. Academy De La Mode може също по свое усмотрение да ограничи достъпа до Услугата и/или да прекрати членствата на всички потребители, които нарушават права на интелектуална собственост на други, независимо дали има или не повторно нарушение.


5. Уебсайтове на трети страни

Услугата може да предоставя или трети страни могат да предоставят връзки или друг достъп до други сайтове и ресурси в Интернет. Academy De La Mode няма контрол върху такива сайтове и ресурси и Academy De La Mode не носи отговорност и не одобрява такива сайтове и ресурси. Вие освен това потвърждавате и се съгласявате, че Academy De La Mode няма да носи отговорност или задължение, пряко или косвено, за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването или разчитането на съдържание, събития, стоки или услуги, налични на или чрез всеки такъв сайт или ресурс. Всички отношения, които имате с трети страни, установени по време на използването на Услугата, са между вас и третата страна и вие се съгласявате, че Academy De La Modeне носи отговорност за загуби или претенции, които може да имате срещу която и да е такава трета страна.


6. Услуги за социални мрежи

Можете да активирате или да влезете в Услугата чрез различни онлайн услуги на трети страни, като социални медии и услуги за социални мрежи като Facebook или Twitter („Услуги за социални мрежи“). Чрез влизане или директно интегриране на тези услуги за социални мрежи в услугата, ние правим вашите онлайн изживявания по-богати и по-персонализирани. За да се възползвате от тази функция и възможности, може да ви помолим да се удостоверите, да се регистрирате или да влезете в услугите за социални мрежи на уебсайтовете на съответните им доставчици. Като част от такава интеграция Услугите за социални мрежи ще ни предоставят достъп до определена информация, която сте предоставили на такива Услуги за социални мрежи, и ние ще използваме, съхраняваме и разкриваме тази информация в съответствие с нашата Политика за поверителност. За повече информация относно последиците от активирането на тези услуги за социални мрежи и използването, съхранението и разкриването от Academy De La Mode на информация, свързана с вас и вашето използване на такива услуги в рамките на Academy De La Mode (включително вашите списъци с приятели и други подобни), моля, вижте нашата Политика за поверителност.

Въпреки това, моля, не забравяйте, че начинът, по който услугите за социални мрежи използват, съхраняват и разкриват вашата информация, се ръководи единствено от политиките на такива трети страни и Academy De La Mode не носи никаква отговорност или отговорност за практиките за поверителност или други действия на който и да е сайт на трета страна или услуга, която може да бъде активирана в рамките на Услугата.

Освен това Academy De La Mode не носи отговорност за точността, наличността или надеждността на каквато и да е информация, съдържание, стоки, данни, мнения, съвети или изявления, предоставени във връзка с услугите за социални мрежи. Като такъв, Academy De La Mode не носи отговорност за щети или загуби, причинени или предполагаеми, че са причинени от или във връзка с използването на или разчитането на такива услуги за социални мрежи. Academy De La Mode активира тези функции само за удобство и интегрирането или включването на такива функции не предполага одобрение или препоръка.

7. Обезщетение и освобождаване

До максималната степен, позволена от закона, вие се съгласявате да освободите, обезщетите и предпазите Academy De La Mode и неговите филиали и техните служители, служители, директори и агенти от всякакви загуби, щети, разходи, включително разумни адвокатски хонорари, права, искове, действия от всякакъв вид и наранявания (включително смърт), произтичащи от или свързани с вашето използване на Услугата, всяко потребителско съдържание, връзката ви с Услугата, нарушението от ваша страна на настоящите Условия за ползване или нарушаването от ваша страна на права на друг.


8. Отказ от Услугата

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ ВАС Е НА ВАШ РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. ОСВЕН КАКТО ТУК Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО ДРУГО, АКДЕМИЯ ПО МОДЕН БИЗНЕС ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

Academy De La Mode НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (I) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (II) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (III) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНО ИЛИ НАДЕЖДНО, ИЛИ (IV) КАЧЕСТВОТО НА ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ.

9. Отказ от Участие в Дипломна Програма

ПРИ ЗАПОЧНАТА УСЛУГА ОТ ВИД ДИПЛОМНИ ПРОГРАМИ, АКАДЕМИЯ ПО МОДЕН БИЗНЕС НЕ МОЖЕ ДА ВЪЗВЪРНЕ И НЕ ГАРАНТИРА ВЪЗВРЪЩАНЕ НА СУМАТА ПО ЗАПЛАТЕН КУРС. АКО УЧАСТНИЦИТЕ СА БИЛИ ЧАСТ ОТ ЛЕКЦИИ И СА УЧАСТВАЛИ В ДИПЛОМНА ПРОГРАМА, АКАДЕМИЯ ПО МОДЕН БИЗНЕС СЧИТА ТОВА ЗА ЛЕГАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА УСЛУГА.

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ОТ ВАС Е НА ВАШ РИСК. УСЛУГАТА СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“ И „КАКТО Е НАЛИЧНО“. ОСВЕН КАКТО ТУК Е ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНО ДРУГО, АКДЕМИЯ ПО МОДЕН БИЗНЕС ИЗРИЧНО ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД, ИЗРИЧНИ, КОСВЕНИ ИЛИ ЗАКОНОВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ,

ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

 

Academy De La Mode НЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ, ЧЕ (I) УСЛУГАТА ЩЕ ОТГОВАРЯ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ, (II) УСЛУГАТА ЩЕ БЪДЕ НЕПРЕКЪСНАТА, НАВРЕМЕННА, СИГУРНА ИЛИ БЕЗ ГРЕШКИ, (III) РЕЗУЛТАТИТЕ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНО ИЛИ НАДЕЖДНО, ИЛИ (IV) КАЧЕСТВОТО НА ВСЯКАКВИ ПРОДУКТИ, УСЛУГИ, ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ДРУГИ МАТЕРИАЛИ, ЗАКУПЕНИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИ ОТ ВАС ЧРЕЗ УСЛУГАТА, ЩЕ ОТГОВАРЯТ НА ВАШИТЕ ОЧАКВАНИЯ.

bottom of page